คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2018

รับทดสอบดิน

ทำไมต้องทดสอบชั้นดินด้วย

ทดสอบชั้นดิน

ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. การวิเคราะห์พื้นฟรีของคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้ง สิ่งที่คุณต้องการนำติดตัวไปดูด้านล่าง

ทำไมต้องทดสอบดิน ?

แน่นอนคุณได้สงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรสำหรับโรงงานแห่งหนึ่งในสวนของคุณเจริญเติบโตได้ดีกว่าโรงงานแห่งอื่น ทำไมสลัดเติบโตดีในขณะที่พืชมะเขือเทศไม่ค่อยมีผลไม้?

สำหรับปัจจัยด้านดิน 3 ประการดังต่อไปนี้การวิเคราะห์ดินที่เป็นประโยชน์สามารถช่วยแก้ปัญหาการเติบโตของพืชหลายชนิดได้
1. ค่า pH ของดิน: ค่า pH ต่ำเกินไปในสวนส่วนใหญ่เนื่องจากมีการสัมผัสกับปัจจัยแวดล้อมเช่นฝนกรด เป็นผลให้การดูดซึมสารอาหารไม่ทำงานอย่างถูกต้องและพืชของคุณเติบโตไม่ดีหรือไม่เลย

2. โครงสร้างของดิน: ปัจจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดหาน้ำและเพื่อเป็นแหล่งอาหารของพืช (พืชดูดซับสารอาหารเฉพาะในรูปที่ละลายน้ำเท่านั้น) โครงสร้างดินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาสิ่งมีชีวิตในดินที่ดี (ไส้เดือนและจุลินทรีย์) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบราก
3. สารอาหาร: ปัจจัยการเจริญเติบโตส่วนกลางนี้เป็นตัวกำหนดการพัฒนาพืชอย่างจริงจัง ถ้าพืชขาดสารอาหารที่สำคัญหลายกระบวนการทางชีวเคมีที่สำคัญไม่สามารถหรือเฉพาะในขอบเขตที่ จำกัด เกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเหี่ยวของพืช นอกจากนี้การเติมสารอาหารบางชนิดผ่านการปฏิสนธิเพิ่มเติมอาจทำให้พืชมีชีวิตชีวาขึ้น (เช่นแมกนีเซียมสำหรับใบสีเขียวที่สวยงาม)

มันทำอย่างไร?

ถ้าคุณต้องการทราบว่าดินในสวนของคุณขาดสารอาหารหรือมะนาวให้มากับเราด้วยตัวอย่างดินหรือไม่
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ให้นำดินออกจากดินหรือสนามหญ้าของคุณในจุดต่างๆ (ตั้งแต่ลึกถึง 10 ซม.) ผสมให้เข้ากันและนำมาใช้ในการตรวจสอบประมาณ 1 ลิตร ภายใน 7 วันคุณจะได้รับการประเมินผลเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความสมดุลของมะนาวและกิจกรรมในดินพร้อมกับข้อเสนอการปฏิสนธิที่เหมาะสม

พืชมงคล

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโคกินน้ำ หญ้า และเหล้า

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 พระโคพอ-พระโคเพียง กินน้ำ หญ้า และเหล้า พยากรณ์ว่า น้ำจะท่าบริบูรณ์ การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันพืชมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 2561 บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยในปีนี้ พระโคพอและพระโคเพียง ทำหน้าที่เป็นพระโคแรกนาขวัญครั้งแรก หลังจากที่เป็นพระโคสำรองมา 2 ปีทำการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ผลเสี่ยงทาย มีดังนี้

วันพืชมงคล

พระยาแรกนา เสี่ยงทายได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

พระโคกินน้ำ, หญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, พระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

วันพืชมงคล

สำหรับ พระโคพอ และพระโคเพียง เป็นฝาแฝดสายพันธุ์โคขาวลำพูน จากอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีลักษณะดีตรงตามตำรา คือ มีขวัญดี 5 จุด หางยาวเลยเข่า กีบเท้าขาว ขนมันเงางาม ทั้งคู่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ต่างกันที่พระโคเพียง มีเขาใหญ่และหน้าผากกว้างกว่า

ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้มีพันธุ์ข้าว 7 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1, กข71, กข43, ขาวดอกมะลิ 105, กข6, กข57 และข้าวสังข์หยดพัทลุง รวมทั้งสิ้น 1,799 กิโลกรัม ขอพระราชานุญาตจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุซอง 361,000 ซอง แจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร ส่วนหนึ่งนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2561

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล

วันพืชมงคล